Braziliaanse koorts

De door Kadekoorts uitgebrachte documentaire Braziliaanse Koorts gaat over een bizarre en vergeten Zeeuwse emigratie uit de 19de eeuw naar Brazilië. Het is de Nederlander in de rol van economische migrant. Vandaag de dag spreken nazaten van deze arme ‘Ollandse’ landverhuizers in de binnenlanden van Espirito Santo nog een merkwaardig Zeeuws dialect.

De DVD is te koop voor 15 euro. Over te maken op rekeningnr NL06 RABO 0137776128 ten name van Kadekoorts.

Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Makers Monique Schoutsen en Arjan van Westen hielden bij Braziliaanse Koorts veel taken in eigen hand. Braziliaanse Koorts is gefinancierd door crowdfunding met als resultaat een film die in twee landen is uitgebracht en was te zien op verschillende (film)festivals en in de bioscoop. Media in Nederland Brazilië besteedden uitvoerig aandacht aan deze lowbudgetproductie.

Voor meer info over Braziliaanse Koorts klik hier,